Έκθεσις περί της κρίσεως του Σεβαστοπουλείου Διαγωνισμού του έτους 1916. Ανγνωσθείσα εν τη αιθούση των τελετών του Εθνικού Πανεπιστημίου τη 1 Μαΐου 1916

Archival Edition uoadl:71869 1535 Read counter

Original Title:
Έκθεσις περί της κρίσεως του Σεβαστοπουλείου Διαγωνισμού του έτους 1916. Ανγνωσθείσα εν τη αιθούση των τελετών του Εθνικού Πανεπιστημίου τη 1 Μαΐου 1916
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1915-1916
Year of publication:
1916
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τυπογραφείο "Ερμής"
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Σεβαστοπούλειο Διαγώνισμα
Number of pages:
16
Notes:
Κοινό δέσιμο με τις Κρίσεις του Σεβαστοπούλειου Διαγωνίσματος των ετών 1914, 1916 και 1917.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10