Έκθεσις του Ράλλειου Ποιητικού Διαγωνισμού του έτους 1856

Archival Edition uoadl:72157 2084 Read counter

Original Title:
Έκθεσις του Ράλλειου Ποιητικού Διαγωνισμού του έτους 1856
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1855-1856
Year of publication:
1856
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τυπογραφείο Λάζαρου Δ. Βιλαρά
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Ράλλειο Ποιητικό Διαγώνισμα
Number of pages:
40

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22