Έκθεσις του Ποιητικού Διαγωνισμού του έτους 1862

Archival Edition uoadl:72159 417 Read counter

Original Title:
Έκθεσις του Ποιητικού Διαγωνισμού του έτους 1862
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1861-1862
Year of publication:
1862
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τυπογραφείο Λάζαρου Δ. Βιλαρά
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Βουτσιναίο Ποιητικό Διαγώνισμα
Number of pages:
32

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20