Κρίσις του Βουτσιναίου Ποιητικού Αγώνος εν έτει ΑΩΞΣΤ'. Αναγνωσθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Αθήνησιν Εθνικού των Ελλήνων Πανεπιστημίου, κατά την ΚΘ' εορτήν της εγκαθιδρύσεως αυτού

Archival Edition uoadl:72283 644 Read counter

Original Title:
Κρίσις του Βουτσιναίου Ποιητικού Αγώνος εν έτει ΑΩΞΣΤ'. Αναγνωσθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Αθήνησιν Εθνικού των Ελλήνων Πανεπιστημίου, κατά την ΚΘ' εορτήν της εγκαθιδρύσεως αυτού
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1865-1866
Year of publication:
1866
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τυπογραφείο Δ. Σηλυβριώτου
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Βουτσιναίο Ποιητικό Διαγώνισμα
Number of pages:
63
Notes:
Κοινό δέσιμο με τις Κρίσεις του Βουτσιναίου Διαγωνίσματος των ετών 1865, 1867 και 1868.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32