Κρίσις του Βουτσιναίου Ποιητικού Αγώνος του εν έτει ΑΩΞΖ' αγωνισθέντος. Εξαγγελθείσα τη Ζ' Μαΐου του ΑΩΞΖ' έτους εν τη μεγάλη αιθούση του Εθνικού Πανεπιστημίου κατά την Λ' εορτήν της εγκαθιδρύσεως αυτού

Archival Edition uoadl:72307 812 Read counter

Original Title:
Κρίσις του Βουτσιναίου Ποιητικού Αγώνος του εν έτει ΑΩΞΖ' αγωνισθέντος. Εξαγγελθείσα τη Ζ' Μαΐου του ΑΩΞΖ' έτους εν τη μεγάλη αιθούση του Εθνικού Πανεπιστημίου κατά την Λ' εορτήν της εγκαθιδρύσεως αυτού
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1866-1867
Year of publication:
1867
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τύποις Διονυσίου Κορομηλά
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Βουτσιναίο Ποιητικό Διαγώνισμα
Number of pages:
56
Notes:
Κοινό δέσιμο με τις Κρίσεις του Βουτσιναίου Διαγωνίσματος των ετών 1865, 1866 και 1868.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29