Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1870-1871 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1870-1871 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων.

Archival Edition uoadl:72403 1156 Read counter

Original Title:
Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1870-1871 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1870-1871 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων.
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1870-1871
Year of publication:
1870
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Επετηρίδα (διοικητική)
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Number of pages:
18
Notes:
Κοινό δέσιμο με τις επετηρίδες των ετών 1868-69, 1869-70, 1871-72, 1872-73

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11