Κρίσις του Βουτσιναίου Ποιητικού Αγώνος εν έτει ΑΩΟ'. Αναγνωσθείσα την Ι' Μαΐου εν τη μεγάλη αιθούση του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου, υπό του εισηγητού Θεοδώρου Γ. Ορφανίδου. (Του Πρυτάνεως Παύλου Καλλιγά προεδρεύσαντος, και των Καθηγητών Θ. Αφεντούλη και Γ. Μιστριώτου κρινάντων)

Archival Edition uoadl:72440 686 Read counter

Original Title:
Κρίσις του Βουτσιναίου Ποιητικού Αγώνος εν έτει ΑΩΟ'. Αναγνωσθείσα την Ι' Μαΐου εν τη μεγάλη αιθούση του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου, υπό του εισηγητού Θεοδώρου Γ. Ορφανίδου. (Του Πρυτάνεως Παύλου Καλλιγά προεδρεύσαντος, και των Καθηγητών Θ. Αφεντούλη και Γ. Μιστριώτου κρινάντων)
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1869-1870
Year of publication:
1870
Author:
Ορφανίδης Θεόδωρος
Publisher:
Τυπογραφείο Α. Κτενά και Σ. Οικονόμου
Contributors:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Βουτσιναίο Ποιητικό Διαγώνισμα
Number of pages:
114
Notes:
Κοινό δέσιμο με τις Κρίσεις του Βουτσιναίου Διαγωνίσματος των ετών 1871 και 1872.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58