Κρίσις του Βουτσιναίου Ποιητικού Αγώνος του έτους 1873. Αναγνωσθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του εισηγητού Γεωργίου Μιστριώτου

Archival Edition uoadl:72443 663 Read counter

Original Title:
Κρίσις του Βουτσιναίου Ποιητικού Αγώνος του έτους 1873. Αναγνωσθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του εισηγητού Γεωργίου Μιστριώτου
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1872-1873
Year of publication:
1873
Author:
Μιστριώτης Γεώργιος
Publisher:
Τυπογραφείο «Παλιγγενεσία» Ιω. Αγγελόπουλου
Contributors:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Βουτσιναίο Ποιητικό Διαγώνισμα
Number of pages:
78
Notes:
Κοινό δέσιμο με τις Κρίσεις του Βουτσιναίου Διαγωνίσματος των ετών 1873, 1874 και 1875.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40