Κρίσις του Βουτσιναίου Ποιητικού Αγώνος του 1874

Archival Edition uoadl:72444 780 Read counter

Original Title:
Κρίσις του Βουτσιναίου Ποιητικού Αγώνος του 1874
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1873-1874
Year of publication:
1874
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τυπογραφείο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Βουτσιναίο Ποιητικό Διαγώνισμα
Number of pages:
45
Notes:
Κοινό δέσιμο με τις Κρίσεις του Βουτσιναίου Διαγωνίσματος των ετών 1873, 1875 και 1876.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23