Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1886-1887 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1886-1887 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Archival Edition uoadl:72526 378 Read counter

Original Title:
Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1886-1887 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1886-1887 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1886-1887
Year of publication:
1886
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τύποις Θρ. Παπαλεξανδρή και Αλ. Παπαγεωργίου
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Επετηρίδα (διοικητική)
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Number of pages:
30
Notes:
Κοινό δέσιμο με τις επετηρίδες των ετών 1887-88, 188-89, 1889-90

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17