Λύχνος πετρελαίου

Artifact uoadl:73430 1397 Read counter

Insertion number:
345
Name:
Λύχνος πετρελαίου
Date submitted:
19700101
Geographical region:
Αιτωλοακαρνανία
Town / Village:
Παλαιόπυργος
Source:
Δωρεά
Donator:
Βλάχου Ελένη Ε.
Material:
Metal
Kind:
Φωτιστικό σώμα
Notes:
Προσφορά κας Σπ. Παλιού. Κατοχή το 1920 περίπου.

1