Συνεδρίαση: 16 Σεπτεμβρίου 1866

Proceedings uoadl:922 1032 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 16 Σεπτεμβρίου 1866
Time Coverage:
18660916
Other subject categories:
Οικονομικά
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Κανονισμοί
Εθνική Βιβλιοθήκη
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λόγοι
Περιουσία Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Δικαστικά – Νομικά
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Ονόματα
Keywords:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Μερίσματα Ιωνιδών
Λόγοι, ανατύπωση
Ιατρίδης
Δ. Ζέζος, ορφανά
Θεόδωρος Μανούσης, οικία
Καμπάνης
Μ. Ευσταθιάδης
Ι. Γούτας
Ν. Μιχαλόπουλος
Εγγραφές
Ιατρική Σχολή
Ευφροσύνη Σαρδέλη, κόρη Γαλάτου
Μανσούρας, κληροδότημα
Τσιρόπουλος, κληροδότημα
Γαλανόπουλος, κληροδότημα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12