3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Η πληροφορική στη δεκαετία του '90. Τεχνολογία - αναπτυξιακή πολιτική (Τόμος 1)

Conference Proceedings uoadl:1001803 3628 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Η πληροφορική στη δεκαετία του '90. Τεχνολογία - αναπτυξιακή πολιτική (Τόμος 1)
Languages of Item:
Greek
English
Collectivity:
Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής
Publisher:
Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
Editor:
Κοίλιας, Χρήστος
Year of publication:
1991
Place of publication:
Αθήνα
Main subject category:
Computer science
Other subject categories:
Networks and Telecommunications
Artificial Intelligence
Databases and Information Systems
Algorithms and Theory of Computation
Programming Languages
Education
Keywords:
Έμπειρα συστήματα, Συστήματα αυτοματισμού
Number of pages:
580
Bib number:
351139
Usher Number:
004 ΠΣΠ1991 π 1991 1
Notes:
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, Αθήνα, Μάιος, 1991

Φίλτρο

 

1. Τοπικό δίκτυο μορφής αρτηρίας με αντίστροφη της σειράς εξυπηρέτησης των σταθμών

Conference Paper uoadl:1039796
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μπόλης, Σ.
Οικονόμου, Ε.
Philokypros, George
Main subject category:
Networks and Telecommunications

2. Μοντελοποίηση ενός νέου τύπου τοπικού δικτύου υπολογιστών σε γλώσσα SIMULA με χρήση των αρχών της MASCOT

Conference Paper uoadl:1039798
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μαστιχιάδης, Θεόδωρος
Οικονόμου, Ε.
Main subject category:
Networks and Telecommunications

3. A contingency approach to knowledge acquisition: a review of critical success factors for knowledge based systems development

Conference Paper uoadl:1039802
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Poulymenakou, Aggeliki
Main subject category:
Artificial Intelligence

4. Λειτουργικό πρότυπο ενός συστήματος με ικανότητα μάθησης με βάση τη συσσώρευση εμπειρίας

Conference Paper uoadl:1039806
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Σκουληκάρης, Γιάννης
Main subject category:
Artificial Intelligence

5. Unifying concurrent logic and functional languages in a graph rewriting framework

Conference Paper uoadl:1039811
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Glauert, John R. W.
Papadopoulos, George A.
Main subject category:
Artificial Intelligence

6. ElipSys language extensions to support numerical and real-time applications

Conference Paper uoadl:1039819
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Halatsis, Costas
Mourlas, Costas
Gergatsoulis, Manolis
Katzouraki, Maria
Main subject category:
Artificial Intelligence

7. Modules and abstract data types as extensions of the ElipSys language

Conference Paper uoadl:1039824
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Halatsis, Costas
Karali, Isambo
Pelecanos, Evangelos
Main subject category:
Artificial Intelligence

8. A heuristic approach towards the use of relational data base products

Conference Paper uoadl:1039828
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μασούλας, Βασίλης
Σκούρλας, Χρήστος
Main subject category:
Databases and Information Systems

9. Εφαρμογές του σχεσιακού μοντέλου διαστημάτων στις ιστορικές βάσεις δεδομένων

Conference Paper uoadl:1039831
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Lorentzos, Nikos A.
Main subject category:
Databases and Information Systems

10. An overview of the unnormalized relational model

Conference Paper uoadl:1039834
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Ptohos, A.
Main subject category:
Databases and Information Systems

11. Ένα περιβάλλον για διαρκή συναρτησιακά προγράμματα

Conference Paper uoadl:1039838
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Small, Carol
Main subject category:
Databases and Information Systems

12. Systolic iterative algorithms for linear system solution

Conference Paper uoadl:1039846
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Evans, J. D.
Margaritis, Konstantinos G.
Main subject category:
Algorithms and Theory of Computation

13. Διατάξεις αιτήσεων σε δίσκους με δύο κεφαλές ανά επιφάνεια

Conference Paper uoadl:1039853
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μανωλόπουλος, Ιωάννης Βασ.
Vakali, Athena
Main subject category:
Algorithms and Theory of Computation

14. Interactions between adaptive flow control and routing algorithms

Conference Paper uoadl:1039856
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Vasilakos, A.
Paximadis, C.
Main subject category:
Algorithms and Theory of Computation

15. Τεχνικές θεωρίας γραφημάτων με εφαρμογές στην επεξεργασία σήματος

Conference Paper uoadl:1039860
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Nikolopoulos, Stavros D.
Main subject category:
Algorithms and Theory of Computation

16. Program modules and their verification

Conference Paper uoadl:1039862
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Antoniou, G.
Main subject category:
Algorithms and Theory of Computation

17. Mathematical techniques for shape modelling in computer graphics. A distance based approach

Conference Paper uoadl:1039866
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Tsoubelis, Dimitris
Main subject category:
Programming Languages

18. Αλγόριθμος κατασκευής ισοζυγισμένου δυαδικού δένδρου αναζήτησης για την αναπαράσταση πολυγώνων και πολυγωνικών γραμμών

Conference Paper uoadl:1039873
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Κόλλια, Βασιλική
Burton, Warren F.
Main subject category:
Algorithms and Theory of Computation

19. VPL: an interactive vector processing language

Conference Paper uoadl:1039879
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Kontopidis, G.
Hatziargyriou, N.
Main subject category:
Programming Languages

20. Μια μεθοδολογία εμπέδωσης της προγραμματιστικής τεχνικής των basic φωλιασμένων βρόχων

Conference Paper uoadl:1039887
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Τομαράς, Αλέξανδρος
Main subject category:
Programming Languages