3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Η πληροφορική στη δεκαετία του '90. Τεχνολογία - αναπτυξιακή πολιτική (Τόμος 1)

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001803 5037 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Η πληροφορική στη δεκαετία του '90. Τεχνολογία - αναπτυξιακή πολιτική (Τόμος 1)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Συλλογικό όργανο:
Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής
Εκδότης:
Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
Επιμελητής:
Κοίλιας, Χρήστος
Έτος έκδοσης:
1991
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες
Τεχνητή Νοημοσύνη
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα
Αλγόριθμοι υπολογιστών
Γλώσσες Προγραμματισμού
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Έμπειρα συστήματα, Συστήματα αυτοματισμού
Αριθμός σελίδων:
580
Bib number:
351139
Ταξιθετικός αριθμός:
004 ΠΣΠ1991 π 1991 1
Σημειώσεις:
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής, Αθήνα, Μάιος, 1991

Φίλτρο

 

1. Τοπικό δίκτυο μορφής αρτηρίας με αντίστροφη της σειράς εξυπηρέτησης των σταθμών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039796
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μπόλης, Σ.
Οικονόμου, Ε.
Φιλοκύπρου, Γιώργος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

2. Μοντελοποίηση ενός νέου τύπου τοπικού δικτύου υπολογιστών σε γλώσσα SIMULA με χρήση των αρχών της MASCOT

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039798
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μαστιχιάδης, Θεόδωρος
Οικονόμου, Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

3. A contingency approach to knowledge acquisition: a review of critical success factors for knowledge based systems development

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039802
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Poulymenakou, Aggeliki
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνητή Νοημοσύνη

4. Λειτουργικό πρότυπο ενός συστήματος με ικανότητα μάθησης με βάση τη συσσώρευση εμπειρίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039806
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σκουληκάρης, Γιάννης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνητή Νοημοσύνη

5. Unifying concurrent logic and functional languages in a graph rewriting framework

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039811
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Glauert, John R. W.
Papadopoulos, George A.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνητή Νοημοσύνη

6. ElipSys language extensions to support numerical and real-time applications

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039819
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Χαλάτσης, Κωνσταντίνος
Mourlas, Costas
Γεργατσούλης, Μανόλης
Κατζουράκη, Μαρία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνητή Νοημοσύνη

7. Modules and abstract data types as extensions of the ElipSys language

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039824
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Χαλάτσης, Κωνσταντίνος
Καράλη, Ιζαμπώ
Pelecanos, Evangelos
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνητή Νοημοσύνη

8. Μια ευρετική προσέγγιση στη χρήση σχεσιακών προϊόντων διαχείρισης βάσεων δεδομένων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039828
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μασούλας, Βασίλης
Σκούρλας, Χρήστος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

9. Εφαρμογές του σχεσιακού μοντέλου διαστημάτων στις ιστορικές βάσεις δεδομένων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039831
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Λορέντζος, Νίκος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

10. An overview of the unnormalized relational model

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039834
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ptohos, A.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

11. Ένα περιβάλλον για διαρκή συναρτησιακά προγράμματα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039838
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Small, Carol
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

12. Systolic iterative algorithms for linear system solution

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039846
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Evans, J. D.
Μαργαρίτης, Κωνσταντίνος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλγόριθμοι υπολογιστών

13. Διατάξεις αιτήσεων σε δίσκους με δύο κεφαλές ανά επιφάνεια

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039853
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μανωλόπουλος, Ιωάννης Βασ.
Βακάλη, Αθηνά
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλγόριθμοι υπολογιστών

14. Αλγόριθμοι ελέγχου ροής δεδομένων μεταβλητού παραθύρου σε αλληλεπίδραση με αλγόριθμους δυναμικής δρομολόγησης σε δίκτυα μεταγωγής πακέτων δεδομένων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039856
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βασιλάκος, Αθανάσιος Β.
Παξιμάδης, Κωνσταντίνος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλγόριθμοι υπολογιστών

15. Τεχνικές θεωρίας γραφημάτων με εφαρμογές στην επεξεργασία σήματος

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039860
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Νικολόπουλος, Σταύρος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλγόριθμοι υπολογιστών

16. Program modules and their verification

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039862
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Antoniou, G.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλγόριθμοι υπολογιστών

17. Mathematical techniques for shape modelling in computer graphics. A distance based approach

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039866
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Tsoubelis, Dimitris
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσες Προγραμματισμού

18. Αλγόριθμος κατασκευής ισοζυγισμένου δυαδικού δένδρου αναζήτησης για την αναπαράσταση πολυγώνων και πολυγωνικών γραμμών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039873
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κόλλια, Βασιλική
Burton, Warren F.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλγόριθμοι υπολογιστών

19. VPL: μια αλληλοδραστική γλώσσα επεξεργασίας διανυσμάτων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039879
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κοντοπίδης, Γ.
Χατζηαργυρίου, Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσες Προγραμματισμού

20. Μια μεθοδολογία εμπέδωσης της προγραμματιστικής τεχνικής των basic φωλιασμένων βρόχων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039887
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τομαράς, Αλέξανδρος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσες Προγραμματισμού