6ο Πανελλήνιο συνέδριο πληροφορικής.Προς την κοινωνία της πληροφορίας. Τάσεις και δραστηριότητες στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών. Πρακτικά εισηγήσεων.(Τόμος 1)

Conference Proceedings uoadl:1001810 3818 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
6ο Πανελλήνιο συνέδριο πληροφορικής.Προς την κοινωνία της πληροφορίας. Τάσεις και δραστηριότητες στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών. Πρακτικά εισηγήσεων.(Τόμος 1)
Languages of Item:
Greek
English
Publisher:
Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής
Editor:
Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
Year of publication:
1997
Place of publication:
Αθήνα
Main subject category:
Computer science
Other subject categories:
Computer Security
Databases and Information Systems
Digital Signal and Image Processing
Software Engineering
Keywords:
Παράλληλα συστήματα, Λογισμικό, Ασφάλεια Πληροφοριακών συστημάτων, Εφαρμογές, Θεμελιώσεις πληροφορικής
Number of pages:
410
Bib number:
547897
Usher Number:
004. ΠΣΠ1997 ε 1997 1
Notes:
Αθήνα.4-6 Δεκεμβρίου 1997
Εκπαιδευτικό Κέντρο Κτηματικής Τράπεζας

Φίλτρο

 

21. Βιβλιοθήκη επεξεργασίας τρισδιάστατων αντικειμένων

Conference Paper uoadl:1043794
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Karakos, Alexandros
Σελλούντος, Ηλίας
Main subject category:
Digital Signal and Image Processing

22. Ασαφής αναζήτηση προτύπων υποεικόνων

Conference Paper uoadl:1043796
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Vassilakopoulos, Michael
Main subject category:
Digital Signal and Image Processing

23. Data protection issues of medical image databases

Conference Paper uoadl:1043799
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Pangalos, G.
Khair, M.
Tzelepi, S.
Main subject category:
Digital Signal and Image Processing

24. An access control system for multimedia applications

Conference Paper uoadl:1043804
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Kadoglou, Alexandros
Pitas, Ioannis
Main subject category:
Digital Signal and Image Processing

25. TPPS:Dynamic Hypertext Generation in Technical Domains

Conference Paper uoadl:1043809
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Kapeti, Paraskevi
Mellish, Chris
Main subject category:
Digital Signal and Image Processing

26. Composition of specifications of message passing applications composed by the ensemble methodology

Conference Paper uoadl:1043813
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Cotronis, J.
Tsiatsoulis, Z.
Main subject category:
Computer science

27. Interfacing Java clients to legacy applications lessons learned

Conference Paper uoadl:1043816
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Thrampoulidis, K.
Χατζηγεωργίου, Ε.
Main subject category:
Computer Architecture

28. Code reuse and object oriented systems. Using a helper class to enforce dynamic behaviour

Conference Paper uoadl:1043820
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Katsaros, Lefteris
Poulkas, Christos
Theotokis, Dimitrios
Gyftodimos, Georgios
Main subject category:
Databases and Information Systems

29. Objects components: staticality or dynamicity in object oriented composition. An approach using roles and mixins

Conference Paper uoadl:1043827
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Gyftodimos, Georgios
Theotokis, Dimitrios
Georgiadis, Panagiotis
Main subject category:
Computer science

30. Η θεωρητική και πρακτική διάσταση της επαναχρησιμοποίησης στην ανάπτυξη λογισμικού

Conference Paper uoadl:1043834
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Πετρόπουλος , Παναγιώτης
Δελενίκας, Αθανάσιος
Χάλαρης, Ιωάννης
Main subject category:
Software Engineering

31. Nested loop parallelization over a distributed memory environment

Conference Paper uoadl:1043844
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Pappas, A.
Koziris, Nectarios
Andronikos, Theodore
Papakonstantinou, George
Tsanakas, Panayotis
Main subject category:
Databases and Information Systems

32. Καθολικοί σηματοφορείς σε παράλληλο προγραμματιστικό περιβάλλον

Conference Paper uoadl:1043847
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Θεοδωρόπουλος, Παύλος Β.
Tsanakas, Panayotis
Papakonstantinou, George
Main subject category:
Databases and Information Systems

33. Par_lists: a parallel VLSI simulation algorithm

Conference Paper uoadl:1043856
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Margaritis, Konstantinos G.
Fouliras, Panayotis E.
Main subject category:
Algorithms and Theory of Computation

34. Παράλληλη συντακτική ανάλυση της Ελληνικής γλώσσας

Conference Paper uoadl:1043863
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μανουσοπούλου, Α. Γ.
Μανής, Γ.
Tsanakas, Panayotis
Papakonstantinou, George
Main subject category:
Programming Languages

35. Παράλληλα γραμμικά τετραδικά δένδρα περιοχών

Conference Paper uoadl:1043871
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Nanopoulos, Alexandros
Μανωλόπουλος, Ιωάννης Βασ.
Papadopoulos, A.
Ψιλιάγκος, Γ.
Main subject category:
Databases and Information Systems