Η πληροφορική στην Ελλάδα. Εισηγήσεις προσυνεδρίου

Conference Proceedings uoadl:1001812 3018 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
Η πληροφορική στην Ελλάδα. Εισηγήσεις προσυνεδρίου
Languages of Item:
Greek
Collectivity:
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
Year of publication:
1984
Place of publication:
Θεσσαλονίκη
Main subject category:
Computer science
Other subject categories:
Public Administration
Technology - Computer science
Keywords:
Υγεία, Βιομηχανική παραγωγή, Έρευνα
Number of pages:
279
Bib number:
354153
Usher Number:
006.3 ΤΕΕ.ΤΚΜ π1984
Notes:
Θεσσαλονίκη, 27,28,29/2/1984

Φίλτρο

 

1. Πληροφορική

Conference Paper uoadl:1044872
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Φραγκάκης, Χ.
Main subject category:
Computer science

2. Η εξέλιξη των υπολογιστών

Conference Paper uoadl:1044874
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Halatsis, Costas
Main subject category:
Computer science

4. Απόψεις για την πληροφόρηση σε τεχνικά θέματα στην Ελλάδα - Προτάσεις

Conference Paper uoadl:1044891
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Τοράκη, Κατερίνα
Παπαδάκη, Μ.
Main subject category:
Computer science

5. Η πληροφορική στη δημόσια διοίκηση: ουτοπία ή μελλοντική πραγματικότητα;

Conference Paper uoadl:1044897
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Παυλίδου, Μαρία
Main subject category:
Public Administration

6. Για ένα εθνικό σύστημα κτηματολογικών πληροφοριών γης

Conference Paper uoadl:1044903
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Rokos D.
Ρόκος, Δημήτριος Κλ.
Main subject category:
Computer science

7. Κτηματολογικά προγράμματα πληροφοριών γης. Διεθνής εμπειρία και ελληνικές συνθήκες

Conference Paper uoadl:1044907
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μανιάτης, Γιάννης
Main subject category:
Computer science

8. Το χάσμα της πληροφορικής

Conference Paper uoadl:1044910
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Παυλίδου, Μαρία
Main subject category:
Computer science

9. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, η τεχνητή ευφυΐα, η φυσική ευφυΐα και η ανθρώπινη συνειδητότητα

Conference Paper uoadl:1044919
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Σωτηρόπουλος, Γεώργιος Δ.
Main subject category:
Computer science

10. Οι νέες αρχές στην αρχιτεκτονική και τις γλώσσες προγραμματισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών - Λογικός προγραμματισμός

Conference Paper uoadl:1044923
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Σταμάτης, Δημοσθένης
Main subject category:
Computer Architecture

11. Αλγόριθμοι ταξινομήσεως

Conference Paper uoadl:1044924
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Dagdilelis, V.
Main subject category:
Algorithms and Theory of Computation

12. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κατασκευές

Conference Paper uoadl:1044930
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Πενέλης, Γ.
Main subject category:
Technology - Computer science

13. Προσομοίωση προβλημάτων αρδεύσεων και στραγγίσεων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή

Conference Paper uoadl:1044936
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Σακελλαρίου-Μαρκαντωνάκη, Μαρία
Τζιμόπουλος, Χρήστος
Main subject category:
Technology - Computer science

14. Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη συγκέντρωση, αποθήκευση και επεξεργασία πειραματικών μετρήσεων σε προβλήματα αρδεύσεων

Conference Paper uoadl:1044943
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Σισμάνης, Σάββας
Τζιμόπουλος, Χρήστος
Ευαγγελίδης, Χρήστος
Main subject category:
Technology - Computer science

15. Δημιουργία αρχείου γεωτεχνικών στοιχείων (εφαρμογή στην περιοχή της Θεσσαλονίκης)

Conference Paper uoadl:1044953
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Δέρμων, Δημ.
Ζήσης -Τέγος, Γεώργιος
Ασταλίδου, Φωτ.
Βελεσιώτου, Κ.
Αναγνωστόπουλος, Χρ.
Τσότσος, Στ.
Main subject category:
Computer science

17. Πληροφορική και ιατρική

Conference Paper uoadl:1044959
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Στεργιάδης, Γεώργιος Χ.
Main subject category:
Computer science

18. Πληροφορική και υγεία

Conference Paper uoadl:1044963
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Πανάς, Σταύρος
Main subject category:
Computer science

19. Οι επιπτώσεις της πληροφορικής στη βιομηχανία

Conference Paper uoadl:1044968
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Σταύρου, Γ.
Main subject category:
Computer science

20. Χρήση μικροϋπολογιστών στο βιομηχανικό έλεγχο

Conference Paper uoadl:1044973
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Πέτρου, Λ.
Main subject category:
Computer science