Η πληροφορική στην Ελλάδα. Εισηγήσεις προσυνεδρίου

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001812 3023 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η πληροφορική στην Ελλάδα. Εισηγήσεις προσυνεδρίου
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Συλλογικό όργανο:
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
Έτος έκδοσης:
1984
Τόπος έκδοσης:
Θεσσαλονίκη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δημόσια Διοίκηση
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
Υγεία, Βιομηχανική παραγωγή, Έρευνα
Αριθμός σελίδων:
279
Bib number:
354153
Ταξιθετικός αριθμός:
006.3 ΤΕΕ.ΤΚΜ π1984
Σημειώσεις:
Θεσσαλονίκη, 27,28,29/2/1984

Φίλτρο

 

1. Πληροφορική

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044872
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Φραγκάκης, Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

2. Η εξέλιξη των υπολογιστών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044874
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Χαλάτσης, Κωνσταντίνος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

3. Η λαϊκή επιμόρφωση απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της πληροφορικής στη χώρα μας. Ο ρόλος των πολιτιστικών φορέων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044883
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ιατρίδης, Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

4. Απόψεις για την πληροφόρηση σε τεχνικά θέματα στην Ελλάδα - Προτάσεις

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044891
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τοράκη, Κατερίνα
Παπαδάκη, Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

5. Η πληροφορική στη δημόσια διοίκηση: ουτοπία ή μελλοντική πραγματικότητα;

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044897
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παυλίδου, Μαρία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσια Διοίκηση

6. Για ένα εθνικό σύστημα κτηματολογικών πληροφοριών γης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044903
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ρόκος Δ.
Ρόκος, Δημήτριος Κλ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

7. Κτηματολογικά προγράμματα πληροφοριών γης. Διεθνής εμπειρία και ελληνικές συνθήκες

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044907
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μανιάτης, Γιάννης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

8. Το χάσμα της πληροφορικής

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044910
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παυλίδου, Μαρία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

9. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, η τεχνητή ευφυΐα, η φυσική ευφυΐα και η ανθρώπινη συνειδητότητα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044919
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σωτηρόπουλος, Γεώργιος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

10. Οι νέες αρχές στην αρχιτεκτονική και τις γλώσσες προγραμματισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών - Λογικός προγραμματισμός

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044923
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σταμάτης, Δημοσθένης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

11. Αλγόριθμοι ταξινομήσεως

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044924
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Δαγδιλέλης, Βασίλειος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλγόριθμοι υπολογιστών

12. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κατασκευές

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044930
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Πενέλης, Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

13. Προσομοίωση προβλημάτων αρδεύσεων και στραγγίσεων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044936
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σακελλαρίου-Μαρκαντωνάκη, Μαρία
Τζιμόπουλος, Χρήστος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

14. Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη συγκέντρωση, αποθήκευση και επεξεργασία πειραματικών μετρήσεων σε προβλήματα αρδεύσεων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044943
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σισμάνης, Σάββας
Τζιμόπουλος, Χρήστος
Ευαγγελίδης, Χρήστος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

15. Δημιουργία αρχείου γεωτεχνικών στοιχείων (εφαρμογή στην περιοχή της Θεσσαλονίκης)

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044953
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Δέρμων, Δημ.
Ζήσης -Τέγος, Γεώργιος
Ασταλίδου, Φωτ.
Βελεσιώτου, Κ.
Αναγνωστόπουλος, Χρ.
Τσότσος, Στ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

16. Αυτοματοποίηση της βάσης συντεταγμένων του σύγχρονου πολυδιάστατου κτηματολογίου. Δημιουργία - Διαχείριση - Παραγόμενα στοιχεία (reports, χάρτες). Μια προσέγγιση

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044957
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Καβελίδης, Σίμος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

17. Πληροφορική και ιατρική

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044959
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Στεργιάδης, Γεώργιος Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

18. Πληροφορική και υγεία

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044963
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Πανάς, Σταύρος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

19. Οι επιπτώσεις της πληροφορικής στη βιομηχανία

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044968
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σταύρου, Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

20. Χρήση μικροϋπολογιστών στο βιομηχανικό έλεγχο

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1044973
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Πέτρου, Λ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική