Α' Διεθνές Συνέδριο για τον Δημόκριτο. Πρόγραμμα, Κατάλογος Συνέδρων, Περιλήψεις ανακοινώσεων. Ξάνθη 6-9 Οκτωβρίου 1983 = 1st International Congress on Democritus. Program, list of participants, summaries of communications. Xanthi, 6-9 October 1983.

Conference Proceedings uoadl:1001832 488 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
Α' Διεθνές Συνέδριο για τον Δημόκριτο. Πρόγραμμα, Κατάλογος Συνέδρων, Περιλήψεις ανακοινώσεων. Ξάνθη 6-9 Οκτωβρίου 1983 = 1st International Congress on Democritus. Program, list of participants, summaries of communications. Xanthi, 6-9 October 1983.
Year of publication:
1983
Bib number:
447957
Usher Number:
182.7 ΔΣΔ1983 π 1983