Α' Διεθνές Συνέδριο για τον Δημόκριτο. Πρόγραμμα, Κατάλογος Συνέδρων, Περιλήψεις ανακοινώσεων. Ξάνθη 6-9 Οκτωβρίου 1983 = 1st International Congress on Democritus. Program, list of participants, summaries of communications. Xanthi, 6-9 October 1983.

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001832 280 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Α' Διεθνές Συνέδριο για τον Δημόκριτο. Πρόγραμμα, Κατάλογος Συνέδρων, Περιλήψεις ανακοινώσεων. Ξάνθη 6-9 Οκτωβρίου 1983 = 1st International Congress on Democritus. Program, list of participants, summaries of communications. Xanthi, 6-9 October 1983.
Έτος έκδοσης:
1983
Bib number:
447957
Ταξιθετικός αριθμός:
182.7 ΔΣΔ1983 π 1983