Έκτο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας. Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Διεργασιών. Πρακτικά (Τόμος 2)

Conference Proceedings uoadl:1001838 1963 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
Έκτο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας. Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Διεργασιών. Πρακτικά (Τόμος 2)
Languages of Item:
Greek
Collectivity:
Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Βιομηχανίας
Publisher:
Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής
Editor:
Tsilingiridis, G.
Year of publication:
1999
Place of publication:
Θεσσαλονίκη
Main subject category:
Engineering - Energy Technology
Other subject categories:
Mechanical Engineering and Environmental Engineering
Heat
Keywords:
Αγροτική οικονομία, Ενεργειακά συστήματα, Αποθήκευση θερμότητας, Εξοικονόμηση ενέργειας, Περιβαλλοντικά προβλήματα, Ενεργειακή εκπαίδευση, Ενεργειακή πολιτική
Number of pages:
528
ISBN:
1108-3603
Bib number:
500898
Usher Number:
333.79 ΗΜΕ1999 ε 1999 2
Notes:
Βόλος 3- 5 Νοεμβρίου 1999

Φίλτρο

 

1. Ορθολογική χρήση της ενέργειας στα συστήματα παραγωγής γλαστρικών φυτών

Conference Paper uoadl:1050238
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Γιαγλάρας, Π.
Κίττας, Κ.
Baille, A.
Main subject category:
Plant culture

3. Βελτιστοποίηση ενεργειακών παραμέτρων σε ξηραντήρια αγροτικών προϊόντων

Conference Paper uoadl:1050252
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μπαμπαλής, Σταμάτης
Μαθιουλάκης, Εμμανουήλ (Μανώλης)
Μπελεσιώτης, Βασίλης
Σωτηρόπουλος, Βλάσης Α.
Main subject category:
Food and Beverage Technology

4. Δυνατότητα θέρμανσης υδροπονικών θερμοκηπίων με τη μέθοδο NFT με τη χρήση βιομάζας

Conference Paper uoadl:1050255
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Βουρδουμπάς, Γιάννης
Οικονομάκης, Κ.
Main subject category:
Plant culture

5. Διερεύνηση παραγόντων που καθορίζουν την θερμοκρασία του αέρα ενός δυναμικά αεριζόμενου πλαστικού θερμοκηπίου

Conference Paper uoadl:1050389
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Κίττας, Κ.
Καραμάνης, Μ.
Κατσούλας, Νικόλαος
Main subject category:
Heat

6. Βέλτιστος ενεργειακός σχεδιασμός ηλιο-γεωθερμικού αγροτικού θερμοκηπίου

Conference Paper uoadl:1050395
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Kodossakis, D.
Γαροφαλάκης, Γιάννης
Kaldellis, J. K.
Vlachou, D.
Main subject category:
Heat

7. Μοντελοποίηση θερμικής κατεργασίας επιφανειών με φλόγες προανάμιξης

Conference Paper uoadl:1050408
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Λιάκος, Χαρίλαος Χ.
Κούκου, Μαρία Κ.
Φούντη, Μαρία Α.
Μαρκάτος, Νικόλαος Χ.
Main subject category:
Heat

8. Μελέτη φυσικής συναγωγής σε λεκάνη τήξης γυαλιού

Conference Paper uoadl:1050417
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Vlahos, N.
Κατσαβός, Ν.
Λεκάκης, Ι.
Main subject category:
Crystallography

9. Χρήση LDA και PIV για τη μελέτη της ροής σε αγωγό με χρονικά μεταβαλλόμενη στένωση

Conference Paper uoadl:1050471
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μαθιουλάκης, Δημήτρης Σ.
Τζουανάκης, Ευστάθιος
Μάρας, Κ.
Main subject category:
Fluid mechanics

10. Μαθηματική προσομοίωση του ροϊκού πεδίου σε κτίρια με μονόπλευρο αερισμό

Conference Paper uoadl:1050475
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μαρκάτος, Νικόλαος Χ.
Κυρανούδης, Χρήστος
Παπακωνσταντίνου, Κ.
Main subject category:
Fluid mechanics

11. Αλληλεπίδραση απορεύματος κυλίνδρου-πτερυγίου για εφαρμογή σε ανεμογεννήτρια κατάντι πτερωτής

Conference Paper uoadl:1050478
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Σταπουντζής, Ε.
Υάκινθος, Κ.
Γούλας, Α.
Χαραλάμπους, Γ.
Main subject category:
Engineering - Energy Technology

12. Επίδραση του όμορρου παλλόμενης επίπεδης πλάκας σε ακίνητη πλάκα

Conference Paper uoadl:1050481
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Νούσης, Γιάννης
Μαθιουλάκης, Δημήτρης Σ.
Main subject category:
Fluid mechanics

13. Το μεταβατικό μονοδιάστατο πρόβλημα θερμικής συναγωγής-αγωγιμότητας σε πολύστρωτη πλάκα με αμφότερες τις πλευρές εκτεθειμένες

Conference Paper uoadl:1050484
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Σιακαβέλλας, Νικόλαος
Γεωργίου, Δημοσθένης (Δήμος)
Main subject category:
Heat

14. Εκτίμηση της ρύπανσης βιομηχανικής καμινάδας με τρισδιάστατο αριθμητικό μοντέλο

Conference Paper uoadl:1050485
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Feidaros, D. K.
Sarris, I. E.
Vlachos, N. S.
Main subject category:
Fluid mechanics

15. Βελτιστοποίηση φαινομένων μεταφοράς κατά την πρόσπτωση δεσμών σε επίπεδες και καμπύλες επιφάνειες

Conference Paper uoadl:1050489
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Σταπουντζής, Ε.
Υάκινθος, Κ.
Γούλας, Α.
Τσιπάς, Δ.
Βαλουγεώργης, Δημήτριος
Γκίκας, Α.
Main subject category:
Heat

16. Εντατικοποίηση φαινομένων μεταφοράς σε υμένες με διαμόρφωση του τοιχώματος: θεωρία και πειράματα

Conference Paper uoadl:1050492
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Βλαχογιάννης, Μιχάλης
Μποντόζογλου, Βασίλειος
Main subject category:
Fluid mechanics

17. Μαθηματική προσομοίωση της μετάδοσης θερμότητας και της ροής των ρευστών σε συστοιχίες κελιών καυσίμου με μεθανόλη (DMFC)

Conference Paper uoadl:1050497
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Αργυρόπουλος, Π.
Scott, K.
Taama, W. M.
Main subject category:
Thermodynamics

18. Παρασκευή λεπτών στιβάδων Cdsμε τη μέθοδο της ροής υπερκόρου διαλύματος

Conference Paper uoadl:1050501
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Ανδρίτσος, Νικόλαος
Κώστογλου, Μ.
Karabelas, A. J.
Main subject category:
Chemical Engineering and Materials Science

19. Μαθηματική προσομοίωση της παρασκευής λεπτών στιβάδων Cds με τη μέθοδο χημικής εναπόθεσης σε λουτρό

Conference Paper uoadl:1050503
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Κώστογλου, Μ.
Ανδρίτσος, Νικόλαος
Karabelas, A. J.
Main subject category:
Chemical Engineering and Materials Science

20. Πειραματική μελέτη παλλόμενης δέσμης αέρα

Conference Paper uoadl:1050506
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μαθιουλάκης, Δημήτρης Σ.
Πανοργιάς, Αναστάσιος Σ
Main subject category:
Fluid mechanics