16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας. Χημεία και ποιότητα ζωής. Πρακτικά (τ. 2)

Conference Proceedings uoadl:1001840 3549 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας. Χημεία και ποιότητα ζωής. Πρακτικά (τ. 2)
Languages of Item:
Greek
Collectivity:
Ένωση Ελλήνων Χημικών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Year of publication:
1995
Main subject category:
Chemistry
Other subject categories:
Analytical chemistry
Physical chemistry
Food and Beverage Technology
Number of pages:
1170
Bib number:
501875
Usher Number:
338.476609495 ΠΣΧ1995 χ 1995- 2
Notes:
Αθήνα, 4-8 Δεκεμβρίου 1995

Φίλτρο

 

1. Μελέτη της χημειοφωταύγειας που προκύπτει από την οξείδωση της χολερυθρίνης σε αλκαλικό περιβάλλον

Conference Paper uoadl:1052124
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Παλίλης, Λεωνίδας Π.
Γραίκας, Ν.
Καλοκαιρινός, Αντώνης Κ.
Main subject category:
Analytical chemistry

2. Μηχανισμός ατομοποίησης χρωμίου στη φασματοφωτομετρία ατομικής απορρόφησης με ηλεκτροθερμαινόμενο γραφίτη

Conference Paper uoadl:1052130
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Θωμαΐδης, Νικόλαος Σ.
Πιπεράκη, Ευφροσύνη Α.
Ευσταθίου, Κωνσταντίνος Η.
Main subject category:
Analytical chemistry

3. Οργανομεταλλικές ενώσεις ως ιονομεταφορείς σε χημικούς αισθητήρες

Conference Paper uoadl:1052132
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Tsagatakis, John
Χανιωτάκης, Νικόλαος Α.
Jurkschat, K.
Main subject category:
Analytical chemistry

4. Βελτιωμένη πυρηνική αναλυτική μέθοδος για τον έλεγχο ποιότητας υλικών

Conference Paper uoadl:1052140
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Χατζάκης, Χ.
Κοντόπουλος, Π.
Τσάγκας, Ν.
Παπαδόπουλος, Ν.
Main subject category:
Analytical chemistry

5. Έλεγχος ποιότητος πρωτεινών επισημασμένων με 99mTc. προσδιορισμός ραδιοχημικών προσμίξεων

Conference Paper uoadl:1052145
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Αρχιμανδρίτης, Σ. Χ.
Βαρβαρήγου, Α. Δ.
Πασχάλη, Ε.
Main subject category:
Analytical chemistry

6. Η εναρμόνιση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στη χημική ανάλυση

Conference Paper uoadl:1052148
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Καταγής, Ι. Ζ.
Siskos, P. A.
Main subject category:
Analytical chemistry

7. Εφαρμογή ευτροφικού μοντέλου στη διαχείριση παράκτιων περιοχών

Conference Paper uoadl:1052150
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μωρίκη, Αμαλία
Main subject category:
Mechanical Engineering and Environmental Engineering

8. Πτητικοί δευτερογενείς μεταβολιτές θαλασσίων οργανισμών

Conference Paper uoadl:1052154
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Roussis, V.
Vagias, K.
Kaberi, E.
Σκούλλος, Μιχαήλ Ι.
Harvala, C.
Main subject category:
Analytical chemistry

9. Αεριο-χρωματογραφικός προσδιορισμός του διμεθυλοσουλφιδίου (DMS) και η συσχέτιση του με το φυτοπλαγκτόν στο Σαρωνικό κόλπο

Conference Paper uoadl:1052160
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Vassilakos, Ch.
Ιγνατιάδου, Λύδια
Κοζάνογλου, Α.
Main subject category:
Analytical chemistry

10. Μελέτη μορφών μετάλλων σε μικροπεριβάλλοντα του κόλπου της Ελευσίνας

Conference Paper uoadl:1052161
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Σκούλλος, Μιχαήλ Ι.
Pavlidou, A.
Dasenakis, M.
Main subject category:
Analytical chemistry

11. Χημικός χαρακτηρισμός των εκπεμπόμενων αερολυμάτων από εργοστάσια κατεργασίας προϊόντων ελαίας. Διασπορά των αερολυμάτων στον περιβάλλοντα χώρο

Conference Paper uoadl:1052165
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Κάβουρας, Ηλίας
Στρατηγάκης, Νικόλαος
Μιχαλόπουλος, Ν.
Στεφάνου, Ευριπίδης
Main subject category:
Analytical chemistry

12. Προσδιορισμός υπολειμμάτων καρβαμιδικών γεωργικών φαρμάκων με HPLC και σχηματισμό παραγώγου μετά τη στήλη σε επιφανειακά νερά της Ελλάδας

Conference Paper uoadl:1052168
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Απλάδα-Σαρλή, Π.
Μηλιάδης, Γ. Ε.
Main subject category:
Analytical chemistry

13. Εκτίμηση του ποσού της οργανικής ουσίας του εδάφους με οξείδωση της από υπεριωδικό κάλιο και μέτρηση της ισχύος της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας

Conference Paper uoadl:1052172
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Θανασούλιας, Ν. Κ.
Πριονιστής, Ι.
Ευμοιρίδης, Ν. Π.
Main subject category:
Analytical chemistry

14. Πρόβλεψη μελλοντικών μεταβολών στην κατανομή ιχνοστοιχείων στα νερά της περιοχής της Ψυττάλειας με τη χρήση συντελεστών κατανομής

Conference Paper uoadl:1052173
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Καλογερόπουλος, Ν.
Καραγιάννης, Μιλτιάδης Ι.
Vassilaki-Grimani, M.
Grimanis, A.
Main subject category:
Analytical chemistry

15. Εναλλακτικές λύσεις διάθεσης των επικίνδυνων απορριμμάτων

Conference Paper uoadl:1052174
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Skordilis, Adamantios
Main subject category:
Mechanical Engineering and Environmental Engineering

16. Προσδιορισμός συγκεντρώσεων καρβαμαζεπίνης και βαλπροϊκού οξέος σε τρίχες κεφαλής

Conference Paper uoadl:1052178
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Ψυλλάκης, Θ.
Δασκαλάκης, Ι.
Τσατσάκης, Α.
Main subject category:
Analytical chemistry

17. Ταυτόχρονος βολταμμετρικός προσδιορισμός χαλκού και μολυβδαινίου σε βιολογικά δείγματα

Conference Paper uoadl:1052182
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Γηρούση, Στέλλα Θ.
Βουλγαρόπουλος, Αναστάσιος
Αγιαννίδης, Αριστομένης
Main subject category:
Analytical chemistry

18. Προσδιορισμός ασκορβικού οξέος σε διαιτητικά συμπληρώματα μέσω της χημειοφωταυγούς αντιδράσεως πυρογαλλόλης - ΚΙΟ4

Conference Paper uoadl:1052185
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Θανασούλιας, Ν. Κ.
Ευμοιρίδης, Ν. Π.
Βλεσσίδης, Α. Γ.
Main subject category:
Analytical chemistry

19. Χημειομετρική ανάλυση: η περίπτωση του αντιντόπινγκ

Conference Paper uoadl:1052188
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Σταθερόπουλος, Μιλτιάδης Κ.
Τζαμτζής, Νικόλαος Ηλ.
Main subject category:
Analytical chemistry

20. Χαρακτηρισμός της χημικά τροποποιημένης τύρφης και υπολειμμάτων κοκ σαν ιοντανταλλακτών

Conference Paper uoadl:1052190
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Βουλγαρόπουλος, Αναστάσιος
Βασιλικιώτης Γ.
Sofoniou, M.
Πανέλη, Μ.
Γηρούση, Στέλλα Θ.
Main subject category:
Analytical chemistry