Σύνταγμα και εργασιακές σχέσεις: εισηγήσεις-παρεμβάσεις και συζητήσεις από το Γ' Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΔΕΚΑ

Conference Proceedings uoadl:1002042 250 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Original Title:
Σύνταγμα και εργασιακές σχέσεις: εισηγήσεις-παρεμβάσεις και συζητήσεις από το Γ' Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΔΕΚΑ
Year of publication:
1987
Bib number:
95067
Usher Number:
349.22(063) ΣΕΣ1987 1987