Σύνταγμα και εργασιακές σχέσεις: εισηγήσεις-παρεμβάσεις και συζητήσεις από το Γ' Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΔΕΚΑ

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1002042 261 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύνταγμα και εργασιακές σχέσεις: εισηγήσεις-παρεμβάσεις και συζητήσεις από το Γ' Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΔΕΚΑ
Έτος έκδοσης:
1987
Bib number:
95067
Ταξιθετικός αριθμός:
349.22(063) ΣΕΣ1987 1987