Κωνσταντίνος Τσάτσος: φιλόσοφος, συγγραφέας, πολιτικός: πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Αθήνα, 6-8 Νοεμβρίου 2009

Conference Proceedings uoadl:1002445 6653 Read counter

Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Original Title:
Κωνσταντίνος Τσάτσος: φιλόσοφος, συγγραφέας, πολιτικός: πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Αθήνα, 6-8 Νοεμβρίου 2009
Languages of Item:
Greek
Collectivity:
Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο
Publisher:
Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas
Editor:
Μορφακίδης, Μόσχος
Παπαδοπούλου, Παναγιώτα Χ.
Αγγελής, Δημήτρης
Year of publication:
2010
Place of publication:
Αθήνα
Main subject category:
Philosophy
Other subject categories:
Political Science
Keywords:
Τσάτσος Κωνσταντίνος Δημ. (1899-1987), Διακυβέρνηση
Number of pages:
757
ISBN:
978-960-98347-1
Bib number:
573977
Usher Number:
938.709 ΚΤ2009 2010
Notes:
Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο (Αθήνα, 6-8 Νοεμβρίου 2009) . - Συνεκδότες: Εταιρεία Φίλων Κ. και Ι. Τσάτσου, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη . - Συνέδριο αφιερωματικό στον Κωνσταντίνο Δημ. Τσάτσο

Φίλτρο

 

1. Κωνσταντίνος Τσάτσος (1899-1987)

Conference Paper uoadl:1010143
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος Ι.
Main subject category:
Biography

2. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος και η Ακαδημία Αθηνών

Conference Paper uoadl:1010150
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ.
Main subject category:
Biography

3. Ο Πλατωνισμός του Κωνσταντίνου Τσάτσου

Conference Paper uoadl:1010158
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Πεντζοπούλου - Βαλαλά, Τερέζα
Main subject category:
Philosophy

4. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος και ο Νεοκαντιανισμός

Conference Paper uoadl:1010165
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Αποστολοπούλου, Γεωργία
Main subject category:
Philosophy

5. Λόγος, ελευθερία και παιδεία: τα θεμέλια της ηθικής φιλοσοφίας του Κ. Τσάτσου

Conference Paper uoadl:1010172
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Ανδρουλιδάκης, Κώστας
Main subject category:
Ethics

6. Φιλοσοφία vs τέχνη στην κριτική του μεσοπολέμου: ο Κ. τσάτσος και η υπεράσπιση του "νοήματος"

Conference Paper uoadl:1010178
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Λαδογιάννη - Τζουφή, Γεωργία
Main subject category:
Philosophy

7. Αισθητικές αντιλήψεις του Κωνσταντίνου Τσάτσου

Conference Paper uoadl:1010613
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Αγγελής, Δημήτρης
Main subject category:
Philosophy

8. Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών: η πολιτική του συλλογικού αυτού εγχειρήματος και ο Κωνσταντίνος Τσάτσος

Conference Paper uoadl:1010614
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Νούτσος, Παναγιώτης Χ.
Main subject category:
Philosophy

9. Ιδεολογία της επιστήμης και οικειοποιήσεις της τεχνολογίας: η σύγκρουση του "Αρχείου Φιλοσοφίας" με τον Δ. Γληνό στον ελληνικό Μεσοπόλεμο

Conference Paper uoadl:1010617
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Μπογιάτζης, Βασίλης Α.
Main subject category:
Philosophy

10. Έννοια και αποστολή της φιλοσοφίας κατά τον Κωνσταντίνο Τσάτσο

Conference Paper uoadl:1010620
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Τσιαντής, Γιώργος Ι.
Main subject category:
Philosophy

11. Η πολιτική λειτουργία της θρησκείας στη σκέψη του Κωνσταντίνου Τσάτσου

Conference Paper uoadl:1010625
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Καραμούζης, Πολύκαρπος Κ.
Main subject category:
Philosophy

12. Η φιλοσοφία της θρησκείας στον στοχασμό του Κ. Τσάτσου

Conference Paper uoadl:1010627
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Σπυραλάτος, Ιωάννης Δ.
Main subject category:
Philosophy

13. Το σύστημα φιλοσοφίας του δικαίου του Κωνσταντίνου Τσάτσου

Conference Paper uoadl:1010629
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Καράσης, Μαριάνος Δ.
Main subject category:
Philosophy

14. H. Kelsen, Κ. Τσάτσος και διορθωτική συμπλήρωση της κλιμακωτής δομής του δικαίου

Conference Paper uoadl:1010630
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Αλιπράντης, Νικήτας Δ.
Main subject category:
Philosophy

15. Τελολογική ερμηνεία των νομικών διατάξεων και τελολογικό σύστημα του δικαίου

Conference Paper uoadl:1010632
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Χάνος, Στέφανος
Main subject category:
Philosophy

16. Η τελολογική μέθοδος ερμηνείας των κλασικών Ρωμαίων νομομαθών

Conference Paper uoadl:1010635
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Βλάχος, Κωνσταντίνος Γ.
Main subject category:
Philosophy

17. Κ. Τσάτσος: από το δοκιμιακό λόγο στη θεωρία της λογοτεχνίας

Conference Paper uoadl:1010661
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Παπακώστας, Γιάννης
Main subject category:
Byzantine and Modern Greek literature

18. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος ως κριτικός της ποίησης του Κωστή Παλαμά

Conference Paper uoadl:1010665
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Κόκορης, Δημήτρης
Main subject category:
Byzantine and Modern Greek literature

19. Σεφέρης - Τσάτσος: η "διδαχή" και ο "διάλογος"

Conference Paper uoadl:1010667
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Τσιανίκας, Μιχάλης
Main subject category:
Byzantine and Modern Greek literature

20. Επανεξετάζοντας το "διάλογο" Σεφέρη - Τσάτσου: διαφωνία, συμφωνία και αμοιβαία αναγνώριση

Conference Paper uoadl:1010670
Unit:
School of Philosophy
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
Creator:
Δρακόπουλος, Αντώνης
Main subject category:
Byzantine and Modern Greek literature