Τιμητική έκδοση για τον ομότιμο καθηγητή του Ε. Μ. Πολυτεχνείου Ιωάννη Παπαγεωργάκη

Honorific Edition uoadl:1002449 3518 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
Τιμητική έκδοση για τον ομότιμο καθηγητή του Ε. Μ. Πολυτεχνείου Ιωάννη Παπαγεωργάκη
Languages of Item:
Greek
French
Honored person or collectivity:
Papageorgakis, J. E.
Publisher:
National Technical University of Athens. School of Mining and Metallurgical Engineering. Department of Geological Sciences
Year of publication:
2001
Place of publication:
Αθήνα
Number of pages:
309
Bib number:
330088
Usher Number:
551 ΕΜΠ τ 2001