Αφιέρωμα στον Ανδρέα Α. Γαζή

Honorific Edition uoadl:1002472 2401 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Αφιέρωμα στον Ανδρέα Α. Γαζή
Honored person or collectivity:
Γαζής, Ανδρέας Α.
Publisher:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Year of publication:
1994
Place of publication:
Αθήνα - Κομοτηνή
Number of pages:
834
Bib number:
154134
Usher Number:
34(082.2) ΓαζΑ α 1994

Φίλτρο

 

21. Public authority liability for pure economic loss: a comparative study of English, French and German Law

Paper in Honorific Edition uoadl:1005296
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Μπανάκας, Ευστάθιος K
Main subject category:
Law and Legislation

22. Οι δεκτικές διαιτησίας διαφορές

Paper in Honorific Edition uoadl:1005299
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Μπέης, Κωνσταντίνος Ε.
Main subject category:
Civil Procedure

23. Το αντικατάλλαγμα στην αγωγή περί κλήρου: (άρθρ. 1872 εδ. 1 αρ. 2 ΑΚ)

Paper in Honorific Edition uoadl:1005301
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Παντελίδου, Καλλιρόη Δ.
Main subject category:
Law of Succession (Estates)

24. Το μέτρο της επάχθειας της παροχής και η επέκταση της διορθωτικής επέμβασης του δικαστή κατ' ΑΚ 388

Paper in Honorific Edition uoadl:1005303
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Μαρκεζίνης, Βασίλειος Σ.
Main subject category:
Law of Obligations

25. Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού: ο επικουρικός χαρακτήρας της ευθύνης του τρίτου

Paper in Honorific Edition uoadl:1005305
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Παπαχρίστου, Αθανάσιος Κ.
Main subject category:
Law of Obligations

26. Σύγχρονα προβλήματα της Διοικητικής Δικαιοσύνης

Paper in Honorific Edition uoadl:1005307
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Παυλόπουλος, Προκόπης Β.
Main subject category:
Administrative Law

27. Η προστασία του λογισμικού στην Ελλάδα

Paper in Honorific Edition uoadl:1005308
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Πολυζωγόπουλος, Κωνσταντίνος Π.
Main subject category:
Copyright

28. Η συλλογική αγωγή των ενώσεων καταναλωτών στο ελληνικό δίκαιο: (μετά τις συναφείς ρυθμίσεις των νόμων 1961/1991 και 2000/1991)

Paper in Honorific Edition uoadl:1005310
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Πουλιάδης , Αθανάσιος Κ.
Main subject category:
Commercial Law

29. Η αρνητική αγωγή (μεταξύ rei vindicatio και αποζημιώσεως)

Paper in Honorific Edition uoadl:1005312
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ρούσσος, Κλεάνθης Π.
Main subject category:
Real Property Law

30. Διακοπή της συμβίωσης και διατροφή

Paper in Honorific Edition uoadl:1005313
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σκορίνη - Παπαρρηγοπούλου, Ξένη Β.
Main subject category:
Family Law

31. Κείμενο του νόμου και γραμματική ερμηνεία

Paper in Honorific Edition uoadl:1005315
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Main subject category:
Philosophy of Law

32. Τα έθιμα, ο Maurer και η νομοθετική πολιτική στον τομέα του Αστικού Δικαίου τον 19ο αιώνα

Paper in Honorific Edition uoadl:1005318
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σταθόπουλος, Μιχάλης Π.
Main subject category:
Civil Law

33. Έκταση ευθύνης αφανούς εταίρου

Paper in Honorific Edition uoadl:1005319
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σχινάς, Ιωάννης Γ.
Main subject category:
Commercial Law

34. Η λογική του επιχειρήμτος "a fortiori" στο Δίκαιο

Paper in Honorific Edition uoadl:1005321
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Ταμπάκης, Γεώργιος Σ.
Main subject category:
Civil Law

35. Οι κώδικες συμπεριφοράς πολυεθνικών επιχειρήσεων και η σχέση τους με το Διεθνές Δίκαιο

Paper in Honorific Edition uoadl:1005324
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Τζουγανάτος, Δημήτριος Ν.
Main subject category:
Commercial Law

36. Δίκαιο, πολιτική και νομική επιστήμη: επίκαιροι προβληματισμοί

Paper in Honorific Edition uoadl:1005325
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Τραυλός-Τζανετάτος, Δημήτρης Α.
Main subject category:
Law and Legislation

37. Από την "Εξάβιβλο" στα "Βασιλικά"

Paper in Honorific Edition uoadl:1005327
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Christie, George C.
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law

38. Η ίδρυση "τηλελιμένος" ως νομικόν πρόβλημα

Paper in Honorific Edition uoadl:1005328
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Χριστοδούλου, Φοίβος Χ.
Main subject category:
Law and Legislation