Αφιέρωμα στην Ισμήνη Ανδρουλιδάκη - Δημητριάδη

Honorific Edition uoadl:1002489 2142 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Αφιέρωμα στην Ισμήνη Ανδρουλιδάκη - Δημητριάδη
Languages of Item:
Greek
Deutsche
Honored person or collectivity:
Androulidaki-Dimitriadi, I. (Ismini)
Publisher:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Year of publication:
2011
Place of publication:
Αθήνα - Κομοτηνή
Number of pages:
689
ISBN:
978-960-24-76-4
Bib number:
589345
Usher Number:
34(082.2) ΑνδΙ α 2011

Φίλτρο

 

21. Die neue Ärztliche Berufsordnung im griechischen Recht

Paper in Honorific Edition uoadl:1009278
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Πελλένη - Παπαγεωργίου , Ανθή Κ.
Main subject category:
Medical Law

23. Αδυναμία χρήσης ακινήτου ως συνέπεια της υποχρέωσης ανοχής κατά το άρθρ. 1003 ΑΚ

Paper in Honorific Edition uoadl:1009285
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Οικονομίδου-Πούλου , Ελισάβετ
Main subject category:
Civil Law

24. Η αποδοχή κληρονομίας σε σχέση με την κτήση κυριότητας ακινήτου

Paper in Honorific Edition uoadl:1009288
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σαμαράς, Σίμος Ι.
Main subject category:
Law of Succession (Estates)

25. Κριτική. Σχολιασμός δικαστικών αποφάσεων

Paper in Honorific Edition uoadl:1009291
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σπυριδάκης, Ιωάννης Σ.
Main subject category:
Civil Law

26. Καταχρηστικές ρήτρες στις καταναλωτικές συμβάσεις - Ισχύς της απόφασης επί συλλογικής αγωγής

Paper in Honorific Edition uoadl:1009293
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σταθόπουλος, Μιχάλης Π.
Main subject category:
Law of Obligations

27. Η ανωνυμία του δότη γεννητικού υλικού

Paper in Honorific Edition uoadl:1009299
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σταμπέλου, Χριστίνα Χ.
Main subject category:
Biotechnology

28. Αναγκαστική εκτέλεση χωρίς σύνορα στον ενιαίο ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο

Paper in Honorific Edition uoadl:1009300
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Τσικρικάς, Δημήτριος Α.
Main subject category:
Civil Procedure

29. Ελεύθερη συμβίωση και αδικαιολόγητος πλουτισμός

Paper in Honorific Edition uoadl:1009303
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Τσολακίδης , Ζαφείριος Ν.
Main subject category:
Family Law

30. Η προστασία του ασθενούς μέρους στο πλαίσιο του Κανονισμού 593/2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι)

Paper in Honorific Edition uoadl:1009306
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Τσούκα , Χρυσαφώ Σ.
Main subject category:
Private international law

31. Η ραδιοτηλεοπτική μετάδοση των πολιτικών και ποινικών δικών - περιπτώσεις μη ρυθμιζόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία-

Paper in Honorific Edition uoadl:1009309
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Φραγκουδάκη, Ελλάς Σ.
Main subject category:
Criminal Procedure

32. Οι επιπτώσεις της πρότασης οδηγίας για τα συμβατικά δικαιώματα των καταναλωτών στο δίκαιο της πώλησης

Paper in Honorific Edition uoadl:1009311
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Χριστοδούλου, Κωνσταντίνος Ν.
Main subject category:
Law of Obligations