Η υποχρεωτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τραπεζικής ανώνυμης εταιρίας ως μέσο εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύματος και το άρθρο 25 παρ. 1 της δεύτερης εταιρικής οδηγίας (Οδηγία 77/91ΕΟΚ): (συμβολή στη διερεύνηση της έκτασης εφαρμογής της νομολογίας του Δ.Ε.Κ. για τις ελληνικές προβληματικές επιχειρήσεις στην περίπτωση της εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων)

Paper in Honorific Edition uoadl:1003297 662 Read counter

Original Title:
Η υποχρεωτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τραπεζικής ανώνυμης εταιρίας ως μέσο εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύματος και το άρθρο 25 παρ. 1 της δεύτερης εταιρικής οδηγίας (Οδηγία 77/91ΕΟΚ): (συμβολή στη διερεύνηση της έκτασης εφαρμογής της νομολογίας του Δ.Ε.Κ. για τις ελληνικές προβληματικές επιχειρήσεις στην περίπτωση της εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Σουφλερός, Ηλίας Ε.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Banking and capital market law
Pages (from-to):
919-966
Notes:
Τόμος Β΄
The digital material of the item is not available.