Η υποχρεωτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τραπεζικής ανώνυμης εταιρίας ως μέσο εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύματος και το άρθρο 25 παρ. 1 της δεύτερης εταιρικής οδηγίας (Οδηγία 77/91ΕΟΚ): (συμβολή στη διερεύνηση της έκτασης εφαρμογής της νομολογίας του Δ.Ε.Κ. για τις ελληνικές προβληματικές επιχειρήσεις στην περίπτωση της εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1003297 663 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η υποχρεωτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τραπεζικής ανώνυμης εταιρίας ως μέσο εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύματος και το άρθρο 25 παρ. 1 της δεύτερης εταιρικής οδηγίας (Οδηγία 77/91ΕΟΚ): (συμβολή στη διερεύνηση της έκτασης εφαρμογής της νομολογίας του Δ.Ε.Κ. για τις ελληνικές προβληματικές επιχειρήσεις στην περίπτωση της εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Δημιουργός:
Σουφλερός, Ηλίας Ε.
Περίληψη:
Δεν υπάρχει περίληψη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο Κεφαλαιαγοράς
Σελίδες (από-έως):
919-966
Σημειώσεις:
Τόμος Β΄
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.