Το δικαίωμα της προσφυγής στη δικαιοσύνη (δικαίωμα για χρηστή δίκη) κατά το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου. (Πορίσματα από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004211 655 Read counter

Original Title:
Το δικαίωμα της προσφυγής στη δικαιοσύνη (δικαίωμα για χρηστή δίκη) κατά το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου. (Πορίσματα από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κρουσταλάκης, Ευάγγελος Σ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Procedure
Other subject categories:
European law
Human Rights
Humanitarian law
Pages (from-to):
757-784
Notes:
Τόμος Β'
The digital material of the item is not available.