Το δικαίωμα της προσφυγής στη δικαιοσύνη (δικαίωμα για χρηστή δίκη) κατά το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου. (Πορίσματα από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004211 648 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Το δικαίωμα της προσφυγής στη δικαιοσύνη (δικαίωμα για χρηστή δίκη) κατά το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου. (Πορίσματα από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Δημιουργός:
Κρουσταλάκης, Ευάγγελος Σ.
Περίληψη:
Δεν υπάρχει περίληψη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Ανθρώπινα δικαιώματα
Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο
Σελίδες (από-έως):
757-784
Σημειώσεις:
Τόμος Β'
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.