Αστική ευθύνη γονέων από πράξεις των ανήλικων παιδιών τους (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004482 747 Read counter

Original Title:
Αστική ευθύνη γονέων από πράξεις των ανήλικων παιδιών τους (τ. 1)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Αγαλλοπούλου - Ζερβογιάννη, Πηνελόπη Χ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Family Law
Pages (from-to):
31-42
The digital material of the item is not available.