Προσφορά στον Γεώργιο Μιχαηλίδη-Νουάρο (τ. 1)

Honorific Edition uoadl:1002470 4922 Read counter

Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Original Title:
Προσφορά στον Γεώργιο Μιχαηλίδη-Νουάρο (τ. 1)
Honored person or collectivity:
Michaelides - Nouaros, Georges
Publisher:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Year of publication:
1987
Place of publication:
Αθήνα
Number of pages:
572
Bib number:
100092
Usher Number:
34(082.2) ΜιχΓ π 1987 1

Φίλτρο

 

1. Γενικές αρχές του διαχρονικού δικαίου (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004480
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Σαρτζετάκης, Χρήστος Α.
Main subject category:
Law and Legislation

2. Αστική ευθύνη γονέων από πράξεις των ανήλικων παιδιών τους (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004482
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Αγαλλοπούλου - Ζερβογιάννη, Πηνελόπη Χ.
Main subject category:
Family Law

3. Προβληματικές ξενικές επιδράσεις στη δογματική του ελληνικού εργατικού δικαίου (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004484
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Αλιπράντης, Νικήτας Δ.
Main subject category:
Labour Law

4. Η επίδραση της εξώγαμης συμβίωσης στο δικαίωμα διατροφής (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004487
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Androulidaki-Dimitriadi, I. (Ismini)
Main subject category:
Family Law

5. Η άδικος αστική πράξις εις την σύγχρονον επιστήμην και νομολογίαν (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004488
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Vavouskos, Constantin
Main subject category:
Civil Law

6. Ιδιομορφίες και στάδια του ελληνικού διοικητικού δικαίου (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004491
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Βεγλερής, Φαίδων Θ.
Main subject category:
Administrative Law

7. Η έννοια του γάμου μετά το Ν. 1329/1983 (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004493
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Vouzikas, Emmanuel J.
Main subject category:
Family Law

8. "Μητρικός μισθός". Επαναστατική προοπτική ή οπισθοδρόμηση στην ισότητα των φύλων (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004497
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Βουτυράς, Σταύρος Α.
Main subject category:
Aesthetics and City

9. La justice saisie par son ombre. Le phenomena des simili-tribunaux (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004502
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Carbonnier, Jean
Main subject category:
Civil Law

10. Το δικαίωμα αποδείξεως (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004504
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Γέσιου-Φαλτσή, Πελαγία
Main subject category:
Civil Procedure

11. Ζητήματα από την εφαρμογή του ν. 1386/1983 για τις προβληματικές επιχειρήσεις (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004507
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Main subject category:
Commercial Law

12. Ισχυρός κλονισμός της εγγάμου σχέσεως και συγγνώμη (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004510
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Δασκαρόλης, Γεώργιος Θ.
Main subject category:
Family Law

13. Η παρανομία ως προϋπόθεση της αδικοπρακτικής ευθύνης (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004513
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Deliyiannis, J.
Main subject category:
General Principles of Civil Law

14. Η εργασία και ο βίος των ανθρώπων (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004729
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος Ι.
Main subject category:
Labour Law

15. Τα δικαιώματα των Ατθίδων: (στοιχεία για την αποδυνάμωση ενός μύθου) (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004730
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Dimakis, P.
Main subject category:
Greek Ancient Law

16. "Τροιζήνιαν κόρην πωλουμένην ερασθείς επρίατο" (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004732
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Γκόφας, Δημήτριος Χ.
Main subject category:
Greek Ancient Law

17. Ο πρώτος ελληνικός Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004734
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καλαβρός, Κωνσταντίνος Φ.
Main subject category:
Civil Procedure

18. Το κύρος της ρήτρας στη διαθήκη "να μην έχει ο γονέας ή ο επίτροπος τη διαχείριση που καταλείπεται στον ανήλικο" σχετικά με το ποσοστό της που αποτελεί τη νόμιμη μοίρα του (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004735
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καρακατσάνης, Ιωάννης Κ.
Main subject category:
Law of Succession (Estates)

19. Ικανοποίηση της μη περιουσιακής ζημίας και νομολογία (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004736
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καράκωστας, Ιωάννης K.
Main subject category:
Family Law

20. Αι θεμελιώδεις αρχαί της Πολιτικής Δικονομίας και η σημασία των (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004739
Unit:
School of Law
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Creator:
Καργάδος, Παναγιώτης Α.
Main subject category:
Civil Procedure