Η άδικος αστική πράξις εις την σύγχρονον επιστήμην και νομολογίαν (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004488 682 Read counter

Original Title:
Η άδικος αστική πράξις εις την σύγχρονον επιστήμην και νομολογίαν (τ. 1)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Vavouskos, Constantin
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Law
Pages (from-to):
87-105
The digital material of the item is not available.