Προσφορά στον Γεώργιο Μιχαηλίδη-Νουάρο (τ. 1)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002470 5070 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσφορά στον Γεώργιο Μιχαηλίδη-Νουάρο (τ. 1)
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Μιχαηλίδης - Νουάρος, Γεώργιος
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
1987
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Αριθμός σελίδων:
572
Bib number:
100092
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΜιχΓ π 1987 1

Φίλτρο

 

1. Γενικές αρχές του διαχρονικού δικαίου (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004480
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Σαρτζετάκης, Χρήστος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Αστική ευθύνη γονέων από πράξεις των ανήλικων παιδιών τους (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004482
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Αγαλλοπούλου - Ζερβογιάννη, Πηνελόπη Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

3. Προβληματικές ξενικές επιδράσεις στη δογματική του ελληνικού εργατικού δικαίου (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004484
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Αλιπράντης, Νικήτας Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εργατικό Δίκαιο

4. Η επίδραση της εξώγαμης συμβίωσης στο δικαίωμα διατροφής (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004487
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη, Ισμήνη Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

5. Η άδικος αστική πράξις εις την σύγχρονον επιστήμην και νομολογίαν (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004488
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Αν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

6. Ιδιομορφίες και στάδια του ελληνικού διοικητικού δικαίου (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004491
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Βεγλερής, Φαίδων Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διοικητικό δίκαιο

7. Η έννοια του γάμου μετά το Ν. 1329/1983 (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004493
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Βουζίκας, Εμμανουήλ Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

8. "Μητρικός μισθός". Επαναστατική προοπτική ή οπισθοδρόμηση στην ισότητα των φύλων (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004497
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Βουτυράς, Σταύρος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ισότητα και Φύλο

9. La justice saisie par son ombre. Le phenomena des simili-tribunaux (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004502
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Carbonnier, Jean
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

10. Το δικαίωμα αποδείξεως (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004504
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γέσιου-Φαλτσή, Πελαγία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

11. Ζητήματα από την εφαρμογή του ν. 1386/1983 για τις προβληματικές επιχειρήσεις (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004507
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

12. Ισχυρός κλονισμός της εγγάμου σχέσεως και συγγνώμη (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004510
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δασκαρόλης, Γεώργιος Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

13. Η παρανομία ως προϋπόθεση της αδικοπρακτικής ευθύνης (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004513
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δεληγιάννης, Ιωάννης Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γενικές αρχές αστικού δικαίου

14. Η εργασία και ο βίος των ανθρώπων (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004729
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εργατικό Δίκαιο

15. Τα δικαιώματα των Ατθίδων: (στοιχεία για την αποδυνάμωση ενός μύθου) (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004730
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δημάκης, Παναγιώτης Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαίο ελληνικό δίκαιο

16. "Τροιζήνιαν κόρην πωλουμένην ερασθείς επρίατο" (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004732
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Γκόφας, Δημήτριος Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαίο ελληνικό δίκαιο

17. Ο πρώτος ελληνικός Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004734
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καλαβρός, Κωνσταντίνος Φ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

18. Το κύρος της ρήτρας στη διαθήκη "να μην έχει ο γονέας ή ο επίτροπος τη διαχείριση που καταλείπεται στον ανήλικο" σχετικά με το ποσοστό της που αποτελεί τη νόμιμη μοίρα του (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004735
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καρακατσάνης, Ιωάννης Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληρονομικό δίκαιο

19. Ικανοποίηση της μη περιουσιακής ζημίας και νομολογία (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004736
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καράκωστας, Ιωάννης K.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

20. Αι θεμελιώδεις αρχαί της Πολιτικής Δικονομίας και η σημασία των (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004739
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καργάδος, Παναγιώτης Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)