Προσφορά στον Γεώργιο Μιχαηλίδη-Νουάρο (τ. 1)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002470 4046 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσφορά στον Γεώργιο Μιχαηλίδη-Νουάρο (τ. 1)
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Μιχαηλίδης - Νουάρος, Γεώργιος
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
1987
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Αριθμός σελίδων:
572
Bib number:
100092
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΜιχΓ π 1987 1

Φίλτρο

 

21. Το δικαίωμα της επί νομίμου μοίρας και οι πιθανοί δικαιούχοι (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004741
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κεδίκογλου, Ρωμύλος Φαίδωνος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληρονομικό δίκαιο

22. Σχέσεις αναγνωριστικής και καταψηφιστικής αγωγής κατά το ελληνικό δίκαιο (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004742
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κεραμεύς, Κωνσταντίνος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

23. Μερικά ζητήματα από την υποχρέωση του πωλητή της αγοραπωλησίας CIF να ασφαλίσει το εμπόρευμα (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004743
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κιάντος, Βασίλειος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

24. Άρνηση του ενυπόθηκου δανειστή για αντικατάσταση του ενυπόθηκου αντικειμένου, επίσπευση αναγκαστικής εκτελέσεως από τον ενυπόθηκο δανειστή και κατάχρηση δικαιώματος (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004745
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κλαμαρής, Νικόλαος K.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

25. Η ιθαγένεια των τέκων ελλήνων γονέων. Ζητήματα συνταγματικότητας και εφαρμογής του Ν. 1438/1984 (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004750
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κουκούλη - Σπηλιωτοπούλου, Σοφία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

26. Πνευματική ιδιοκτησία και τεχνικές εξελίξεις (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004753
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κουμάντος, Γιώργος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πνευματική ιδιοκτησία

27. Η ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση στη δίκη για την αναγνώριση της πατρότητας (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004755
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Ευτυχία (Έφη)
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

28. Σύγχρονος πολιτισμός και ανομία των νέων (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004758
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κουράκης, Νέστωρ-Κωνσταντίνος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνιολογία του δικαίου

29. Η αιτιολογία στις διαιτητικές αποφάσεις (τ.2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004763
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κουτσουράδης, Αχιλλέας Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

30. Η προβολή της εκούσιας αναγνωρίσεως από τον αναγνωρίσαντα για το λόγο ότι δεν είναι ο πραμγατικός πατέρας του τέκνου και η σχέση της με την ακύρωση της αναγνωρίσεως λόγω πλάνης (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004769
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κρητικός, Αθανάσιος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

31. Δυνατότητα και σκοπιμότητα μιας αξιολογικά ουδέτερης κοινωνιολογίας. Μια διαχρονική προσέγγιση του προβλήματος (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004773
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Λαμπίρη-Δημάκη, Ιωάννα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνιολογία του δικαίου

32. Σχετικά με την ουσία του δικαίου (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004795
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μανωλεδάκης, Ιωάννης Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία του δικαίου

33. Δύο ζητήματα από τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου: (αναγνώριση ανυπόστατων γάμων και διαχρονική ισχύς της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα) (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004801
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ματθίας, Στέφανος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

34. Ανακοπή του εκ προσυμφώνου αγοραστού και κατόχου ακινήτου του πτωχού επί καταχρηστική ασκήσει υπό του συνδίκου της δια πλειστηριασμού επισπευδομένης εκποιήσεως (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004808
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Μητσόπουλος, Γεώργιος Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπράγματο δίκαιο

35. Οι έννοιες της κατοικίας, συμβίωσης και οικογενειακής στέγης στον Αστικό Κώδικα (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004811
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παπαζήση, Θεοφανώ
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

36. Συσχέτιση των ΑΚ 1033 εδ. 1 και 239 § 2 εδ. 1 (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004819
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παπαστερίου, Δημήτριος Η.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

37. Νέες μορφές άσκησης της γονικής μέριμνας μετά το διαζύγιο (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004825
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παπαχρίστου, Αθανάσιος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικογενειακό δίκαιο

38. Κριτήρια (βάσεις και αφετηρία) του χαρακτηρισμού μέσων αμύνης ή υπερασπίσεως και συνέπειαι αυτών (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004828
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ράμμος, Γεώργιος Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

39. Από την ισότητα αμοιβών στην ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών: κοινωνιολογική θεώρηση των κοινοτικών ρυθμίσεων (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004834
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ρόδιος, Νίκος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ισότητα και Φύλο

40. Η επεκτεινόμενη επιφύλαξη κυριότητας (τ. 2)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004839
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ρούσσος, Κλεάνθης Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπράγματο δίκαιο