Προσφορά στον Γεώργιο Μιχαηλίδη-Νουάρο (τ. 1)

Τιμητική Έκδοση uoadl:1002470 5068 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσφορά στον Γεώργιο Μιχαηλίδη-Νουάρο (τ. 1)
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Μιχαηλίδης - Νουάρος, Γεώργιος
Εκδότης:
Αντ. Ν. Σάκκουλας
Έτος έκδοσης:
1987
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Αριθμός σελίδων:
572
Bib number:
100092
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΜιχΓ π 1987 1

Φίλτρο

 

21. Το δικαίωμα της επί νομίμου μοίρας και οι πιθανοί δικαιούχοι (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004741
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κεδίκογλου, Ρωμύλος Φαίδωνος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληρονομικό δίκαιο

22. Σχέσεις αναγνωριστικής και καταψηφιστικής αγωγής κατά το ελληνικό δίκαιο (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004742
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κεραμεύς, Κωνσταντίνος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)

23. Μερικά ζητήματα από την υποχρέωση του πωλητή της αγοραπωλησίας CIF να ασφαλίσει το εμπόρευμα (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004743
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κιάντος, Βασίλειος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

24. Άρνηση του ενυπόθηκου δανειστή για αντικατάσταση του ενυπόθηκου αντικειμένου, επίσπευση αναγκαστικής εκτελέσεως από τον ενυπόθηκο δανειστή και κατάχρηση δικαιώματος (τ. 1)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1004745
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Κλαμαρής, Νικόλαος K.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)