Ιδιομορφίες και στάδια του ελληνικού διοικητικού δικαίου (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004491 808 Read counter

Original Title:
Ιδιομορφίες και στάδια του ελληνικού διοικητικού δικαίου (τ. 1)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Βεγλερής, Φαίδων Θ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Administrative Law
Pages (from-to):
107-174
The digital material of the item is not available.