Ο πρώτος ελληνικός Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004734 777 Read counter

Original Title:
Ο πρώτος ελληνικός Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (τ. 1)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καλαβρός, Κωνσταντίνος Φ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Procedure
Pages (from-to):
403-436
The digital material of the item is not available.