Το κύρος της ρήτρας στη διαθήκη "να μην έχει ο γονέας ή ο επίτροπος τη διαχείριση που καταλείπεται στον ανήλικο" σχετικά με το ποσοστό της που αποτελεί τη νόμιμη μοίρα του (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004735 684 Read counter

Original Title:
Το κύρος της ρήτρας στη διαθήκη "να μην έχει ο γονέας ή ο επίτροπος τη διαχείριση που καταλείπεται στον ανήλικο" σχετικά με το ποσοστό της που αποτελεί τη νόμιμη μοίρα του (τ. 1)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καρακατσάνης, Ιωάννης Κ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law of Succession (Estates)
Pages (from-to):
437-449
The digital material of the item is not available.