Ζητήματα από την εφαρμογή του ν. 1386/1983 για τις προβληματικές επιχειρήσεις (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004507 740 Read counter

Original Title:
Ζητήματα από την εφαρμογή του ν. 1386/1983 για τις προβληματικές επιχειρήσεις (τ. 1)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Commercial Law
Pages (from-to):
263-279
The digital material of the item is not available.