Τα δικαιώματα των Ατθίδων: (στοιχεία για την αποδυνάμωση ενός μύθου) (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004730 760 Read counter

Original Title:
Τα δικαιώματα των Ατθίδων: (στοιχεία για την αποδυνάμωση ενός μύθου) (τ. 1)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Dimakis, P.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Greek Ancient Law
Pages (from-to):
367-391
The digital material of the item is not available.