Προβληματικές ξενικές επιδράσεις στη δογματική του ελληνικού εργατικού δικαίου (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004484 689 Read counter

Original Title:
Προβληματικές ξενικές επιδράσεις στη δογματική του ελληνικού εργατικού δικαίου (τ. 1)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Αλιπράντης, Νικήτας Δ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Labour Law
Pages (from-to):
43-63
The digital material of the item is not available.