"Τροιζήνιαν κόρην πωλουμένην ερασθείς επρίατο" (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004732 693 Read counter

Original Title:
"Τροιζήνιαν κόρην πωλουμένην ερασθείς επρίατο" (τ. 1)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γκόφας, Δημήτριος Χ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Greek Ancient Law
Pages (from-to):
393-402
The digital material of the item is not available.