Ικανοποίηση της μη περιουσιακής ζημίας και νομολογία (τ. 1)

Paper in Honorific Edition uoadl:1004736 692 Read counter

Original Title:
Ικανοποίηση της μη περιουσιακής ζημίας και νομολογία (τ. 1)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καράκωστας, Ιωάννης K.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Family Law
Pages (from-to):
451-463
The digital material of the item is not available.