Δικαστική δικαιοδοσία μοναστηριακών αρχών Αγίου Όρους, οριακαί διαφοραί

Paper in Honorific Edition uoadl:1007062 452 Read counter

Original Title:
Δικαστική δικαιοδοσία μοναστηριακών αρχών Αγίου Όρους, οριακαί διαφοραί
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γιούπης, Ιωάννης
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Ecclesiastical Law
Pages (from-to):
33-48
The digital material of the item is not available.