Περί των χρεών του δημοσίου των υποκειμένων εις την βραχυπρόθεσμον πενταετή παραγραφήν του άρθρου 69 του λογιστικού νόμου και περί της έννοιας αυτής

Paper in Honorific Edition uoadl:1007065 412 Read counter

Original Title:
Περί των χρεών του δημοσίου των υποκειμένων εις την βραχυπρόθεσμον πενταετή παραγραφήν του άρθρου 69 του λογιστικού νόμου και περί της έννοιας αυτής
Languages of Item:
Greek
Creator:
Dertilis, Panaqoitis, B.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Administrative Law
Pages (from-to):
65-84
The digital material of the item is not available.