Τινά περί του χρόνου εν τω διοικητικώ δικαίω

Paper in Honorific Edition uoadl:1007076 421 Read counter

Original Title:
Τινά περί του χρόνου εν τω διοικητικώ δικαίω
Languages of Item:
Greek
Creator:
Kyriakopoulos, El.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Administrative Law
Pages (from-to):
181-198
The digital material of the item is not available.