Ενεχύρασις απαιτήσεως και εκχώρησις. Pignoris causa

Paper in Honorific Edition uoadl:1007078 420 Read counter

Original Title:
Ενεχύρασις απαιτήσεως και εκχώρησις. Pignoris causa
Languages of Item:
Greek
Creator:
Balis, G.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Roman Law
Pages (from-to):
199-205
The digital material of the item is not available.