Η εκ μεταμέλεια ανάκλησις της μεταξύ συζύγων αιτία θανάτου δωρεάς

Paper in Honorific Edition uoadl:1007079 403 Read counter

Original Title:
Η εκ μεταμέλεια ανάκλησις της μεταξύ συζύγων αιτία θανάτου δωρεάς
Languages of Item:
Greek
Creator:
Maridakis, Georgios S.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law of Succession (Estates)
Pages (from-to):
207-222
The digital material of the item is not available.