Η νομική φύσις του πλοιάρχου

Paper in Honorific Edition uoadl:1007089 418 Read counter

Original Title:
Η νομική φύσις του πλοιάρχου
Languages of Item:
Greek
Creator:
Πασσιάς , Ιωάννης , Π.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Labour Law
Pages (from-to):
271-292
The digital material of the item is not available.